egészséges életmód

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat

Dr. Beleznai Szabolcs egyéni vállalkozó
YiYa étrend-kiegészítő család
2440 Százhalombatta, Erőmű út 3., Magyarország
Telefon: 06-66-460-355, 06-70-321-8434 (ügyfélszolgálat, munkanapokon 8-13 óra között elérhető)
Rendelések ügyintézésével kapcsolatos elektronikus elérhetőség: yiya rendelés email cím

Rendelés

A megrendelés elküldését követően ön automatikus visszaigazolást kap a megadott e-mail címre. Előfordulhat, hogy a regisztrációkor hibásan begépelt e-mail cím, vagy az Ön "spam" beállításai miatt nem érkezik meg az igazolás. A vásárló által rosszul megadott e-mail cím vagy a levelező fiókjában beállított "spam" szűrő működése okán elmaradó e-mail visszaigazolásért felelősséget nem tudunk vállalni!

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

2001. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról alkotott törvény értelmében a webáruházban leadott megrendelés a Felek között magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül. A megrendelés elfogadásával/elküldésével a vásárló elektronikus szerződésben ad megbízást cégünk részére, hogy postai vagy futáros szállítást vegyünk igénybe és fizessünk ki a létrejött elektronikus szerződés/megrendelés teljesítéséhez.

Átulásos fizetési móddal választott rendelés esetén, ha az utalást elmulasztaná, 3 munkap elteltével ismételt emlékeztetőt küldünk. Ha az összeg a rendelés elküldésének napjától számítva 5 munkap elteltével sem érkezik meg számlaszámunkra, rendelését automatikusan, felszólítás nélkül töröljük.

A "Nem kereste", "Átvételt megtagadta" jelzésű, vagy többszöri sikertelen csomagátadási kísérlet, rosszul vagy hiányosan megadott szállítási adatok miatt "Kézbesíthetetlen" jelzéssel visszajött küldeményekre is szállítási díjköltségünk van.

Amennyiben a kézbesítés nem cégünk hibájából hiúsult meg, úgy a nekünk kárként okozott szállítási díjat a vásárlóra terheljük. A hátralék megfizetéséig a nevével/lakcímével/telefonos elérhetőségével érkezett további megrendelést nem áll módunkban teljesíteni.

A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik, adott munkanapon beérkezett vásárlások általában következő 1-2 munkanapon kerülnek kiszállításra. Megrendelést csak akkor tudunk törölni a vásárló kérésére, ha annak a feldolgozása, számlázása, csomagolása és a szállító cégek részére átadása még nem történt meg.

Számlázás

A webáruházban leadott rendelésről számlát állítunk ki, amelyet elektronikus formában email-ben kap meg a vásárló a rendelés feldolgozása után. A papír alapú számlát a csomagba is beletesszük. A számlákat a számlázz.hu rendszerével állítjuk ki. A számlákat elektronikus formában megőrizzük 8 évig a számlázz.hu által fenntartott tárhelyen, és bármikor újra letölthető a vásárló vásárlói fiókjából.

Elállási/Felmondási jog

2001. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról alkotott törvény értelmében a webáruházban leadott megrendelés a Felek között magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül.

Ön a csomag átvételét követő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/Felmondási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. (A megtagadott csomagátvétel nem minősül az elállási jog gyakorlásának!)

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a Dr. Beleznai Szabolcs, 2440 Százhalombatta, Erőmű út 3. címre, vagy elektronikus úton küldött levél útján a rendeles(kukac)yiya.hu e-mail címre.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ön köteles számunkra a terméket eredeti, sértetlen állapotában indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Utánvétes, vagy portós küldeményeket nem tudunk átvenni.

A Vásárló nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a terméket nem eredeti, bontatlan állapotában, a kifizetett árban foglaltak szerint küldi vissza (táplálék-kiegészítők esetében már akkor sem érvényesíthető az elállás joga, ha műanyag kupak biztonsági záró-szalagja sérült, vagy az akcióban, csomagban vásárolt árukat nem egyben, hanem csak részben küldi vissza.)

Pénzvisszafizetési garancia: Számunkra nagyon fontos, hogy kölcsönös bizalmon és megelégedésen alapuljon cégünk és vásárlóink kapcsolata. Ha a csomag átvételét követő 30 napon belül, bármilyen okból termékeinkkel vagy az általunk nyújtott szolgáltatással nem elégedett, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal (06-66-460-355, 06-20-317-5097), és jelezze elállási/felmondási szándékát. Ez esetben juttassa vissza címünkre a csomaghoz tartozó számlát és a rendelt termékeket, és visszautaljuk Önnek a termékek árát az Ön által megadott számlaszámra.

A garancia érvényesítéséhez a terméket erre a címre kérjük postai úton visszajuttatni: Dr. Beleznai Szabolcs E.V., 2440 Százhalombatta, Erőmű út 3.

Az Elállás/Felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is.

A visszatérítés során az Önnel egyeztetett fizetési módot alkalmazzuk, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. A felmerülő és jogosnak ítélt panaszokat, esetlegesen felmerülő hiányosságokat a lehető legrövidebb időn belül orvosolja és rendezze.

Amennyiben a Megrendelőnek valamilyen panasza van a rendeléssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát ügyfélszolgálati telefonszámunkon (06-66-460-355, 06-20-317-5097), a rendeles[kukac]yiya.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Áruházunk a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, a vállakozásunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát elküldi a Megrendelőnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozásunk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek.

Írásban a panaszt a Megrendelő a rendeles[kukac]yiya.hu e-mail címen, illetve a Dr. Beleznai Szabolcs, 2440 Százhalombatta, Erőmű út 3. postacímre megküldött postai levélküldemény formájában közölheti. Az áruház a vevői panaszt 30 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről írásban tájékoztatja a Vevőt. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Amennyiben az Áruház és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Áruházzal való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

Adatvédelmi nyilatkozat

Webáruházunkban leadott megrendelésekre a - Jogi feltételek a távollévők között kötött szerződésekről (17/1999.) jogszabály érvényes.

Az európai uniós és a magyar jogszabályok is érvényesnek tekintik az online úton megkötött szerződéseket, így az ilyen módon megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodások esetén.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Az adatbázist évente frissítjük, az inaktív regisztrációkat, a felhasználó minden adatával együtt töröljük! Adatai törlését bármikor kérheti tőlünk e-mailben a rendeles(kukac)yiya.hu e-mail címen, vagy telefonon a 06-66-460-355 számon, vagy postai úton a Dr. Beleznai Szabolcs, 2440 Százhalombatta, Erőmű út 3. címre küldött levélben.

A felhasználók adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítése érdekében a megrendelt csomag kiszállításához, a vásárló választásának megfelelően postai, vagy futáros szállítási szolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezeket a vásárlói adatokat a kiszállítást végző cégek semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, a későbbiekben saját célokra felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az Ön adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

A vásárlási szolgáltatásunk igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet www.yiya.hu-t tároló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.